Wikia Kimesu no Yaiba
Advertisement

Cương Mịch (鋼糸) là loại Huyết Quỷ Thuật mà Rui sở hữu, cho hắn kiả năng điều khiển những sợi tơ vô cùng cứng cáp.

Các chiêu thức[]

  • Khắc Mịch Lao (刻糸牢 Kokushirou?)
  • Sát Mục Lộng (殺目篭 Ayame kago?): Những tơ nhện sắc bén được đan thành một chiếc lồng có thể phanh thây đối phương ra thành từng mảnh nhỏ.
  • Khắc Mịch Luân Chuyển (刻糸輪転 Koku shirinten?):
Advertisement