Wikia Kimesu no Yaiba
Advertisement

Cổ Đả là loại Huyết Quỷ Thuật Kyogai sở hữu, cho hắn khả năng thay đổi chiều không gian của căn nhà hoặc tạo ra các nhát chém mỗi khi đánh vào những cái trống trên người.

Advertisement