Wikia Kimesu no Yaiba
Advertisement

Hơi thở của Côn Trùng「蟲の呼吸 Mushi no kokyū」hay Trùng Chi Hô Hấp là loại hô hấp pháp được phân nhánh từ Hơi Thở của Hoa, hoạt động dựa trên việc mô phỏng chuyển động của những loại côn trùng khác nhau. Cùng với chất độc từ hoa tử đằng trên thanh kiếm của người sử dụng, Hơi Thở của Côn Trùng bao gồm một số thức kiếm:

Các thức kiếm[]

Điệp Chi Vũ: Du Hý

  1. ​​​​Điệp Chi Vũ: Du Hý (蝶ノ舞 "戯れ" Chō no mai: Tawamure?): Nhảy về phía đối thủ, đâm chúng nhiều lần bằng lưỡi kiếm để tiêm chất độc.
  2. ​​​​ Phong Nha Chi Vũ: Chân Mĩ (蜂牙の舞い "真靡き") Hōga no mai: Manabiki?): Lao đến đối thủ với tốc độ cực nhanh, lợi dụng động lượng của thanh katana để đâm đối phương một nhát mạnh và tiêm chất độc vào cơ thể chúng.
  3. Thanh Linh Chi Vũ: Phức Nhãn Lục Giác (蜻蛉の舞い "複眼六角") Seirei no mai: Fuku gan rokkaku?): Sáu nhát đâm nhanh kèm theo chất độc vào các điểm yếu của đối phương.
  4. Ngô Công Chi Vũ : Bách Túc Xà Phúc (蜈蚣の舞い "百足蛇腹") Gokō no mai: Hi yakusokujabara?): Chuyển động nhanh và mạnh theo đường zíc-zắc khiến đối phương bấn loạn, từ đó tìm thời cơ đâm một nhát duy nhất kèm theo chất độc vào cổ của chúng. Lực của nhát đâm tỉ lệ thuận với động lượng có được từ việc di chuyển với tốc độ cao. Khi dùng thức kiếm này, Shinobu đã phá hủy cả một cây cầu gỗ chỉ bằng cách di chuyển trên nó.
Người sử dụng
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Advertisement