Wikia Kimesu no Yaiba
Advertisement
Hơi thở của nước.png

Hơi Thở của Nước「水の呼吸 Mizu no kokyū」hay Thủy Chi Hô Hấp là một trong những kỹ thuật hơi thở cơ bản dựa trên việc mô phỏng nguyên tố nước, giúp gia tăng sức mạnh và tốc độ của người sử dụng trước loài quỷ. Có tổng cộng mười thức kiếm được sử dụng với Hơi Thở của Nước. Thức thứ mười một là thức đặc biệt do Tomioka Giyuu sáng tạo ra.

Các thức kiếm

 1. Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm (壱ノ型 水面斬り Ichi no kata: Minamo giri?): Một nhát chém mạnh duy nhất.
 2. Thức thứ hai: Thủy Xa (弐ノ型 水 車 Ni no kata: Mizu guruma?): Nhảy lên không và xoay tròn cơ thể cùng nhát chém.
  • Thức thứ hai cải biên: Hoành Thủy Xa (弐ノ型・改 横 水 車 Ni no kata kai: Yoko mizu guruma?)
 3. Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ (参ノ型流 流 舞い San no kata: Ryūryū mai?): Vung kiếm của mình về phía đối thủ, bắt chước chuyển động của sóng trên mặt nước.
 4. Thức thứ tư: Đả Triều (肆ノ型 打ち潮 Shi no kata: Uchishio?)
 5. Thức thứ năm: Can Thiên Từ Vũ (伍ノ型 干天の慈雨 Go no kata: Kanten no jiu?): Một "nhát chém của lòng vị tha" giết chết mục tiêu mà không gây đau đớn. Dùng khi địch đầu hàng.
 6. Thức thứ sáu: Liệt Oa (陸ノ型ねじれ渦 Roku no kata: Nejire uzu?): Xoay tròn phần thân trên và thân dưới của mình, tạo ra một vòng xoáy cắt bất cứ thứ gì nằm trong đó.
  • Thức thứ sáu: Liệt OaLưu Lưu (陸ノ型 ねじれ渦・流 流 Roku no kata: Nejire uzu - ryūryū?)
 7. Thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột (漆ノ型  雫波紋突き Shichi no kata: Shizuku hamon tsuki?): Một nhát đâm nhanh và chính xác. Là tuyệt kỹ nhanh nhất trong Hơi Thở của Nước.
  • Thức thứ bảy: Chích Ba Văn ĐộtKhúc (漆ノ型 雫波紋突き ・曲 Shichi no kata: Shizuku hamon tsuki - kyoku?)[10]
 8. Thức thứ tám: Lang Hồ (捌ノ型 滝壷 Hachi no kata: Takitsubo?): Cắt mục tiêu theo chiều dọc.
 9. Thức thứ chín: Thủy Lưu Phi MạtLoạn  (玖ノ型 水 流 飛沫・乱 Ku no kata: Suiryū shibuki-ran?): Bằng cách tối thiểu hóa thời gian chạm đất và lực va chạm khi đáp, giúp phép người sử dụng di chuyển không giới hạn. Rất hữu dụng khi chiến đấu ở nơi không có chỗ đứng vững chắc
 10. Thức thứ mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển (拾ノ型 生生流転 Jū no kata: Seisei ruten?): Một đòn tấn công liên tục được tăng sức mạnh theo mỗi vòng xoay, tạo ra một nhát chém mạnh.
 11. Thức thứ mười một: Lặng (拾壱ノ型 凪 Jū ichi no kata: Nagi?): Mọi thứ tác động khi tiến đến gần bản thân đều tan biến thành hư vô.
 12. Thức thứ mười hai: Thủy Triều (拾弐ノ型 水潮 Jū ni no kata: Mizu shio?): Một kĩ thuật độc đáo cũng được thủy trụ tạo ra nhưng chưa sử dụng lần nào, kĩ thuật tạo ra một cơn sóng thần mạnh mẽ mang theo hàng vạn nhát chém chết chóc giết chết mọi con quỷ trên đường đi của nó, kĩ thuật này sẽ càng mạnh mẽ hơn nếu chiến đấu ở những nơi có nước nhiều.
Người sử dụng
Urokodaki Sakonji
Tomioka Giyuu
Kamado Tanjirou
Urokodaki Sakonji Tomioka Giyuu Kamado Tanjirou
Advertisement