Wikia Kimesu no Yaiba
Advertisement

Huyết Quỷ Thuật'「血鬼術 Kekkijutsu」là dị năng mà những loại Quỷ bậc cao có thể sở hữu, mang tính đặc thù cho cá nhân sử dụng chúng.

Huyết Quỷ Thuật Số người sử dụng Người sử dụng
Bộc Huyết 1 Kamado Nezuko
Mị Huyết 1 Tamayo
Thị Giới 1 Yushirou
Hồng Khiết Thỉ 1 Yahaba
Cổ Đả 1 Kyogai
Cương Mịch 1 Rui
Ảo Mộng 1 Enmu
Khâu Dẫn Đai 1 Daki
Huyết Liêm 1 Gyuutarou
Ngư Hồ 1 Gyokko
Phân Chia Cảm Xúc 1 Hantengu
Thuật Thức Triển Khai 1 Akaza
Phấn Đông Lạnh 1 Douma
Mục Ngọc Kiếm 1 Kokushibou
Mộc Đạn 1 Shinazugawa Genya
Advertisement