Wikia Kimesu no Yaiba
Advertisement

Khâu Dẫn Đai (蚯蚓帯 Mimizu obi?) là loại Huyết Quỷ Thuật Daki sở hữu, cô có thể điều khiển nhửng chiếc đai lụa sắc bén của mình để tấn công hoặc tách nó ra khỏi bản thân để dự trữ thức ăn của mình.

Khả năng[]

  • Bát Trùng Đai Trảm (八重帯斬り Yae obigiri?): Kéo dài đai lụa và chém loạn xạ theo tám hướng.
Advertisement