Wikia Kimesu no Yaiba
Advertisement

Núi Natagumo (那田蜘蛛山): là một ngọn núi nơi phần lớn của nó được bao phủ bởi những tán cây dày. Toàn bộ nơi này có rất nhiều mạng nhện nằm rải rác xung quanh. Ngọn núi giống như một ngôi nhà của gia đình quỷ nhện.

Tiểu sử[]

Gia đình nhện đều muốn sống trong hòa bình và bất cứ khi nào kẻ xâm nhập đến gần ngọn núi,Quỷ Nhện Mẹ sử dụng các sợi chỉ của mình để kiểm soát những kẻ xâm nhập và sau đó giết chết chúng. Ngọn núi được cai trị bởi Rui, một thập nhị nguyệt quỷ, anh ta cũng là người đứng đầu của gia đình Nhện. Rui đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong gia đình đang làm nhiệm vụ để giữ an toàn cho họ.

Người cư trú[]

Advertisement