Wikia Kimesu no Yaiba
Advertisement

Là nơi mà Nakime ở, là nơi tập hợp các Hạ Huyền và Thượng Huyền mỗi khi có 1 người bị tiêu diệt Có khả năng thay đổi không gian do tiếng gảy đàn của Nakime

Advertisement