Wikia Kimesu no Yaiba
Advertisement

Một đôi quỷ

Quỷ「鬼 Oni?」là một nhóm sinh vật kỳ dị chuyên giết hại và ăn thịt người. Con quỷ đầu tiên xuất hiện chính là Kibutsuji Muzan, và chính từ máu của hắn, những con quỷ khác được sinh ra. Tuy nhiên không phải là duy nhất, vì Tamayo cũng có khả năng này.

Thức ăn của loài quỷ bao gồm cả con người. Loài quỷ có thể thay đổi cấu trúc cơ thể theo ý muốn, hồi phục vết thương nhanh chóng và cũng có thể sở hữu dị năng. Điểm yếu của chúng là ánh sáng mặt trời, và chúng cũng không thể hồi phục nếu đầu bị cắt lìa bởi những lưỡi kiếm đặc biệt.


Danh sách Quỷ đã xuất hiện

Quỷ
Kibutsuji Muzan
Kamado Nezuko
Tamayo
Yushirou
Susamaru
Kibutsuji Muzan Kamado Nezuko Tamayo Yushirou Susamaru
Yahaba
Quỷ Đầu
Quỷ Tay
Quỷ Lưỡi
Quỷ Sừng
Yahaba Quỷ Đầu Quỷ Tay Quỷ Lưỡi Quỷ Sừng
Quỷ Đầm Lầy
Quỷ Nhện Cha
Quỷ Nhện Anh
Quỷ Nhện Mẹ
Quỷ Nhện Chị
Quỷ Đầm Lầy Quỷ Nhện Cha Quỷ Nhện Anh Quỷ Nhện Mẹ Quỷ Nhện Chị
Thượng Huyền
Kokushibou
Douma
Akaza
Hantengu
Gyokko
Thượng Nhất
Kokushibou
Thượng Nhị
Douma
Thượng Tam
Akaza
Thượng Tứ
Hantengu
Thượng Ngũ
Gyokko
Gyuutarou
Daki
Nakime
Kaigaku
Thượng Lục
Gyuutarou
Thượng Lục
Daki
Tân Thượng Tứ
Nakime
Tân Thượng Lục
Kaigaku
Hạ Huyền
Enmu
Rokuro
Wakuraba
Mukago
Rui
Hạ Nhất
Enmu
Hạ Nhị
Rokuro
Hạ Tam
Wakuraba
Hạ Tứ
Mukago
Hạ Ngũ
Rui
Kamanue
Kyogai
Hạ Lục
Kamanue
Cựu Hạ Lục
Kyogai
Advertisement