Advertisement

Quỷ

Demons.png
Một đôi quỷ

Quỷ「鬼 Oni?」là một nhóm sinh vật kỳ dị chuyên giết hại và ăn thịt người. Con quỷ đầu tiên xuất hiện chính là Kibutsuji Muzan, và chính từ máu của hắn, những con quỷ khác được sinh ra. Tuy nhiên không phải là duy nhất, vì Tamayo cũng có khả năng này.

Thức ăn của loài quỷ bao gồm cả con người. Loài quỷ có thể thay đổi cấu trúc cơ thể theo ý muốn, hồi phục vết thương nhanh chóng và cũng có thể sở hữu dị năng. Điểm yếu của chúng là ánh sáng mặt trời, và chúng cũng không thể hồi phục nếu đầu bị cắt lìa bởi những lưỡi kiếm đặc biệt.


Danh sách Quỷ đã xuất hiện

Quỷ
Kibutsuji Muzan Nezuko_Kamado_Portrait.png TamayoP.jpg YushiroP.jpg SusamaruP.png
Kibutsuji Muzan Kamado Nezuko Tamayo Yushirou Susamaru
YahabaP.png HeadDemonP.png HandDemonP.png Tongue DemonP.png Horned DemonP.png
Yahaba Quỷ Đầu Quỷ Tay Quỷ Lưỡi Quỷ Sừng
Quỷ Đầm Lầy FatherSpiderP.png BrotherSpiderP.png MotherSpiderP.png Quỷ Nhện Chị
Quỷ Đầm Lầy Quỷ Nhện Cha Quỷ Nhện Anh Quỷ Nhện Mẹ Quỷ Nhện Chị
Thượng Huyền
KokushibouP.png DoumaP.jpg Akazaanime.jpg HantenguP.png GyokkoP.png
Thượng Nhất
Kokushibou
Thượng Nhị
Douma
Thượng Tam
Akaza
Thượng Tứ
Hantengu
Thượng Ngũ
Gyokko
Demon-Slayer-Yukaku-hen-Confirms-Gyutaros-Voice-Actor.jpeg Daki Anime Profile.webp NakimeP.png KaigakuP.png
Thượng Lục
Gyuutarou
Thượng Lục
Daki
Tân Thượng Tứ
Nakime
Tân Thượng Lục
Kaigaku
Hạ Huyền
EnmuP.png RokuroP.png WakurabaP.png MukagoP.png RuiP.png
Hạ Nhất
Enmu
Hạ Nhị
Rokuro
Hạ Tam
Wakuraba
Hạ Tứ
Mukago
Hạ Ngũ
Rui
KamanueP.png KyogaiP.png
Hạ Lục
Kamanue
Cựu Hạ Lục
Kyogai
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.