Wikia Kimesu no Yaiba
Advertisement

Con quỷ bị Inosuke xử nhanh gọn lẹ

(vì không có nhiều chi phí làm truyện và phim nên

Quỷ Sừng chỉ được xuất hiện trong 3 giây)

Screenshot 20.png

Đây là hình ảnh của nó :

Advertisement