Wikia Kimesu no Yaiba
Advertisement

Suyako là cụ tổ của Kamado Tanjirou và là vợ của Sumiyoshi. Cô là một người có thể ngủ rất nhiều, có lần cô ngủ quên bên vệ đường. Có lẽ sau này tính ngủ nhiều được truyền lại cho Kamado Nezuko.

Advertisement