Wikia Kimesu no Yaiba
Advertisement

Thuộc những người mới gia nhập Đoàn Diệt Quỷ bằng cách vượt qua thử thách rừng quỷ ở tập 2 trong Anime

Advertisement