Advertisement

Gia tộc Ubuyashiki là một gia tộc lâu đời, vì do Kibutsuji Muzan trở thành quỷ và đi tàn sát con người, thần linh đã giáng xuống gia tộc Ubuyashiki 1 lời nguyền tàn nhẫn, bất kể con người nào sinh trong gia tộc Ubuyashiki đều sẽ có ngoại hình yếu ớt như con gái, và chết ở tuổi 30, do đó ta có thể thấy Ubuyashiki Kagaya đang dần bị phân hủy và càng ngày càng yếu và chết

All items (9)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.