Wikia Kimesu no Yaiba
Advertisement

Thị Giới「視界」là loại Huyết Quỷ Thuật Yushirou sở hữu.

Khả năng[]

  • Mục Ẩn Thuật (目隠しの術): Khả năng làm ẩn giấu công trình và mục tiêu khỏi bằng bùa chú.
  • Thị Giác Thải Dự Thuật (視界貸与の術): Gắn lá bùa vào đối phương, cho họ tầm nhìn của bản thân.
  • Viễn Thị Thuật (遠視の術): Nhìn thấu các bước chuyển động nhờ lá bùa.
  • Nhãn Cầu Nghĩ Thái: Biến đôi mắt của bản thân giống với mắt con người.
Advertisement