Advertisement

Thợ Săn Quỷ

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25

Thợ Săn Quỷ「鬼殺隊士 Kisatsutaishi」là những người được trải qua đào tạo, có nhiệm vụ săn lùng và tiêu diệt loài Quỷ. Tổ chức nổi bật nhất trong hoạt động này là Sát Quỷ Đội, với số lượng lên đến hàng trăm người.

Mỗi kiếm sĩ đều có một thứ hạng riêng, thấp nhất mà Mizunoto và cao nhất là Kinoe. Có gồm 10 thứ hạng cho các thợ săn quỷ:

Quý (Mizunoto)→Nhâm (Mizunoe)→Tân (Kanoto)→Canh (Kanoe)→Kỷ (Tsuchinoto)→Mậu (Tsuchinoe)→Đinh (Hinoto)→Bính (Hinoe)→Ất (Kinoto)→Giáp (Kinoe)

Thành viên

Tân Binh
Kamado Tanjirou Agatsuma Zenitsu Hashibira Inosuke Tsuyuri Kanao Shinazugawa Genya
Kamado Tanjirou Agatsuma Zenitsu Hashibira Inosuke Tsuyuri Kanao Shinazugawa Genya
Trụ Cột
Tumblr 23e2274fb3f64577ebaa105b8674a7d6 22098b18 640.jpg Tumblr c0f11d84ca2b17ebb48c7745f8c00b26 f01e179c 640.jpg Tumblr 92eb3b620875a42f40025ce7ca16ee59 234f7127 640.jpg ED4KFktVUAAbjge.jpg Tumblr efc1a07bec2b4f119f8993b79bb2ef55 fd969128 640.jpg
Thủy Trụ
Tomioka Giyuu
Viêm Trụ
Rengoku Kyoujurou
Trùng Trụ
Kochou Shinobu
Âm Trụ
Uzui Tengen
Hà Trụ
Tokitou Muichirou
Tumblr 8cfa7780ffa076d9d6fcffbdfcc63f39 dc41c881 640.jpg 839c6008f64dbae4e4a2b7895e0eabfd.jpg Tumblr 8696e257afa36fb65dccb825e2997b7a 0aa53cf6 640.jpg Tumblr e1759d6ab560b450352ca5e31539a0ed 40152cc8 640.jpg
Luyến Trụ
Kanroji Mitsuri
Xà Trụ
Iguro Obanai
Phong Trụ
Shinazugawa Sanemi
Nham Trụ
Himejima Gyoumei
Cựu Trụ Cột
Urokodaki Sakonji Kuwajima Jigorou Shinjuro Anime .webp Kochou Kanae
Cựu Thủy Trụ
Urokodaki Sakonji
Cựu Minh Trụ
Kuwajima Jigorou
Cựu Viêm Trụ
Rengoku Shinjurou
Cựu Hoa Trụ
Kochou Kanae
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.